تاکنون راهنمایی ۱۰ پایان نامه کارشناسی ارشدانجام شده است.(تاسال ۱۳۹۸)

– تعیین محدوده نهایی بهینه وبرنامه ریزی تولید بلند مدت معدن سنگ آهن جنگا با استفاده از نرم افزارهایDatamine   و  NPVScheduler  ،ایمان زارع ده شیخ، آذر ۱۳۹۸

بررسی اقتصادی سیستم سنگ شکنی درون معدن و حمل با نوارنقاله( IPCC) درمعدن مس سرچشمه،حسین معصومی ریسه،شهریور۱۳۹۸

– ارزیابی قابلیت اطمینان ومدل سازی سیستم حمل ونقل شاول-تراک .مطالعه موردی :معدن سنگ آهن جلال آبادزرند.محمداثناعشری ، اسفند۱۳۹۹٫