استادراهنمای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد :

 

1-مانده گاري فروشاني، محمدجعفر ،  تحليل پايداري شيبهاي بزرگ مقياس در معادن روباز

2- عالمي ،احسان ، امكان سنجي كاربرد روش اي.پي.سي (سنگ شكني درون پيت همراه با نوار نقاله) در معدن مس ميدوك

3- قديمي فيني، فائزه ، بررسي پارامترهاي موثر در ظرفيت باربري نوار نقاله ها و ارائه مقادير بهينه پارامترها

4-ايزدي خالق ابادي، مرتضي، بررسي مصرف انرژي دامپ تراكها در معادن روباز- مطالعه موردي: معدن سنگ آهن جلال آباد

5- رحيمي كوهبناني ،ابوالفضل ، بهينه سازي سيستم ترابري افق سوم معدن زغالسنگ باب نيزو

6- رئيسي حسن هندويي ،حافظ ، بهينه سازي خرج ويژه الگوي انفجار معادن روباز با الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي معدن سنگ آهن سنگان

7- فاريابي ،اسماعيل ، بررسي و بهينه سازي مصرف انرژي در عمليات نوار نقاله ها

8- هاشمي زاده زرندي ،سيدمحمدرضا ، مقايسه فني و اقتصادي بكارگيري ماشين آلات باربري با ظرفيت بالا نسبت به ظرفيت پايين در معدن سنگ آهن جلال آباد