برنامه هفتگي ترم اول سال 98- 1397

 

             ساعت

روز

8:30 تا 10:30 10:30 تا 12:30 12:30 تا 13:30 13:30 تا 15:30  
شنبه مشاوره دانشجویی مبانی استخراج   معدنکاری سطحی  
يک‌‌شنبه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه   مطالعه وتحقیق  
دوشنبه مطالعه وتحقیق مطالعه وتحقیق   مطالعه وتحقیق  
سه‌شنبه بارگیری وانتقال مواد جلسه بخش معدنکاری سطحی پیشرفته معدنکاری سطحی پیشرفته  
چهارشنبه مشاوره پایان نامه خدمات فنی   مشاوره دانشجویی